Chongqing

The current position is:Chongqing

Zhongshan Kinglabel Adhesives Products Co., Ltd. Chongqing Branch
Postcode:
401334  
Address : 
Qingmuguan Town Guanjia Qiaocunyangtianwoshe, Ba Zone, Shaping, Chongqing
Tel:+86 023-6560 6081  Fax: +86 023-656 1660